Jak zostać dobrym managerem?

Niejeden absolwent zarządzania marzy by zostać managerem. Jednak czy wystarczy do tego wykształcenie kierunkowe oraz czy jest ono niezbędne? Jakie cechy są najbardziej pożądane na tym stanowisku? Czym powinna odznaczać się osoba ubiegająca się o to stanowisko? Spróbujmy się temu przyjrzeć.

Wielu pracodawców wśród wymagań w zamieszczanych na portalach z ogłoszeniami wymienia wykształcenie średnie lub wyższe, ale wykształcenie w obszarze zarządzania nie jest warunkiem koniecznym. Nierzadko cenione jest wykształcenie kierunkowe z branży w której działa dana firma. Jeśli chcemy aplikować do firmy działającej na arenie międzynarodowej przewagę może dać nam również wykształcenie językowe. Niemniej jednak warto mieć świadomość , iż na tym stanowisku istotniejsze są kompetencje, których nie da nam żadna uczelnia.

Osoba, która chce zarządzać innymi oraz ich pracą powinna przede wszystkim nauczyć się zarządzać samym sobą. Ważna jest również dobra organizacja, bowiem powierzone zadania nierzadko trzeba wykonać w konkretnym terminie, toteż ich realizacja musi być ściśle zaplanowana. Wśród pożądanych cech często można zauważyć determinację, zorientowanie na cel, samodyscyplinę oraz zdolność do motywowania innych. Warto wspomnieć również o wysokiej kulturze osobistej oraz opanowaniu, bowiem ten zawód wiąże się z pracą pod presją czasu. Nie zapominajmy również o umiejętnościach skutecznej komunikacji i znajomości języka perswazji.

Niezależnie od posiadanych umiejętności ważne jest dbanie o nie oraz zdobywanie nowych. Rozwój osobisty to nieustanna praca i zaangażowanie. Warto inwestować w doskonalenie swoich kompetencji. Pomocne mogą się okazać książki oraz rozmaite szkolenia i kursy, również te dostępne w formie online. Przydatne mogą być zarówno te o tematyce biznesu i zarządzania jak i te rozwijające kompetencje miękkie. Jeszcze inną opcją są kursy pozwalające zdobyć bądź udoskonalić kompetencje cyfrowe. Przy obecnym postępie technologicznym znajomość najnowszego oprogramowania technicznego lub usprawniającego pracę zespołową może okazać się nieoceniona.

Jak więc rysuje się sylwetka dobrego managera? Podsumujmy w pięciu punktach. Jest to bez wątpienia osoba, która:

  1. Pragnie wciąż uczyć się nowych rzeczy i doskonalić swoje umiejętności.
  2. Potrafi zarządzać sobą i swoim czasem, dlatego wie jak skutecznie zarządzać innymi.
  3. Potrafi planować i trzyma się wyznaczonych terminów.
  4. Odznacza się sumiennością i zaangażowaniem.
  5. Kształci się na różnych płaszczyznach.

I co najistotniejsze potrafi zarażać swoją determinacją innych.